Thuỳ Linh

Du lịch

Những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam

Địa đạo Củ Chi:  Địa đạo Củ Chi là một mạng lưới địa đạo liên hoàn đồ sộ nằm ở huyện Củ Chi, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km. Mạng lưới đường hầm là một huyền thoại trong…